Κινητήρες ρολών οικιακής χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΞΟΝΟΣ  /   Central motors   /   Zentrale Antriebsmotoren
*Τοποθετούνται στο κέντρο του άξονα περιτύλιξης του ρολού . Στους άξονες αυτούς τοποθετούνται ελατήρια που είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικές θέσεις (τάσια) .
*Οι κεντρικοί κινητήρες διατίθενται σε μεγέθη ανάλογα του βάρους των ρολών που καλούνται να λειτουργήσουν και σε αντίστοιχα με το βάρος (120-150-240 κιλά) αλλά και την διατομή του κεντρικού άξονα (Φ60 και Φ70) που τοποθετούνται.
Τέλος οι κινητήρες μπορεί να είναι μόνοι ή ακόμη και διπλοί.
*Όλοι οι μηχανισμοί των κινητήρων διαθέτουν  ΗΛΕΚΤΡΟΦΡΕΝΟ για ασφάλεια και προστασία ατυχημάτων κατά τη λειτουργία τους αλλά και για το ‘ ηλεκτρικό ‘  κλείδωμα του ρολού , όταν είναι στην κλειστή θέση. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος το ηλεκτρόφρενο απασφαλίζει εύκολα με απλό χειρισμό.
 

2
3
4

©2024 Portotechnica All Rights Reserved.

Search