Κινητήρες

1.ΓΕΝΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
*Οι ηλεκτροκινητήρες εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους ρολλών. Κινητήρες μπορούν ακόμη να εφαρμοστούν και σε παλαιότερα ρολλά με μετατροπή .
*Οι κινητήρες κρίνονται απαραίτητοι όταν οι διαστάσεις των ρολλωών είναι μεγάλες ή το βάρος των ρολλών είναι μεγάλο , οπότε και δεν είναι εύκολη και η χειροκίνητη λειτουργία.
*Τα τελευταία χρόνια οι κινητήρες εφαρμόζονται σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ακόμη σε περιπτώσεις όπου δεν κρίνεται απαραίτητο , αλλά μόνο διότι προσφέρουν ευκολία , πρακτικότητα , περισσότερη ασφάλεια και επιπλέον πολλούς αυτοματισμούς.

2
3
4


 

©2024 Portotechnica All Rights Reserved.

Search