Κινητήρες βιομηχανικών ρολών

ΠΛΑΓΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ)  
*Τοποθετούνται στην μία από τις πλευρές του TUBO άξονα απευθείας ή  με σχέση μετάδοσης (μειωτήρα) και κίνηση με ειδική αλυσίδα. Οι πλευρικοί κινητήρες μπορούν να σηκώσουν βάρος ρολού από 170 έως 600 κιλά. Λόγω του μεγάλου βάρους του ρολού η χειροκίνησή τους  γίνεται με μηχανισμό μανιβέλας  ή με μηχανισμό βαρούλκου με αλυσίδα. Οι πλευρικοί κινητήρες μπορεί να είναι μονοφασικοί  ή τριφασικοί ανάλογα με το βάρος του ρολού που καλούνται  να σηκώσουν.
*Διαθέτουν ενσωματωμένο φρένο ασφαλείας (καστάνια ) για την αποφυγή πτώσης του ρολού αλλά και επιπλέον ασφάλεια με ηλεκτρόφρενο.
*Ο πίνακας αυτοματισμού έχει ασφάλειες υψηλής και χαμηλής τάσης, ρελέ , μετασχηματιστή για την ασφαλή λειτουργία του ρολού. Όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα δηλ. τερματικοί  διπλοί διακόπτες λειτουργούν με χαμηλή τάση για περισσότερη ασφάλεια.
*Ο χειρισμός των κινητήρων γίνεται κυρίως με μπουτόν , κλειδί μπουτόν , χωρίς βέβαια να αποκλείεται η χρήση τηλεχειρισμού και αυτοματισμών.

1
2

©2023 Portotechnica All Rights Reserved.

Search