Μηχανισμός για αυλόπορτες

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ   
Οι αυλόπορτες καθορίζουν την είσοδο και την έξοδο σε περιφραγμένες εκτάσεις και είναι το πρώτο σημείο για την ασφάλεια και τον έλεγχο εισόδου. Η χρήση τους κρίνεται σχεδόν επιβεβλημένη σε αυλές βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων , σε αυλές επαγγελματικών χώρων , όπως αντιπροσωπειών και συνεργιών αυτοκινήτων , αυλές ξενοδοχείων , υπαίθρια πάρκινγκ και σε πολλές άλλες επαγγελματικές  χρήσεις. Οι μηχανισμοί για αυλόπορτες βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή καις ε αυλές οικιών. Η διάδοση τους είναι μεγάλη, αφού η χρήση τους έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είτε συρόμενες είτε ανοιγόμενες  , οι αυλόπορτες  όταν αποκτούν μηχανισμό , γίνονται πραγματικά εργαλεία , αφού άμεσα αποκτούν τη δυνατότητα τηλεχειρισμού ή καλωδιακού χειρισμού από απόσταση . Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολλές άλλες εφαρμογές και όχι μόνο σε αυλόπορτες . Διαθέτουν μεγάλη αντοχή και στη χρήση και στις καιρικές συνθήκες.΄
 

1
2
3
4
5
6

©2024 Portotechnica All Rights Reserved.

Search